Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA

Klauzula 1

1 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA - Postanowienia ogólne

1.1 Warunki poniższego regulaminu określają prawa oraz obowiązki dotyczące korzystania z usług użytkowników Grupy Serwisu APHRODITETV s.r.o. z zarejestrowaną siedzibą pod adresem                     
Strojnicka 373,
735 62 Český Těšín-Mosty, Czechy.

1.2 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA jest serwisem internetowym dla dorosłych (zawierającą nagie i nie nagie treści erotyczne i seksualne). Z tego powodu dostęp do strony jest zakazany dla osób nieletnich. Dostęp do DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA nie jest również zalecany dla osób, które mogą być wrażliwe na treści erotyczne, a każdy ewentualny dostęp do DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA przez takie osoby odbywa się na ich wyłączną odpowiedzialność

1.3 Oferty dla dorosłych przedstawiane na stronie są kreowane przez kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia, przebywających na terenie całego świata, którzy są określeni jako Dostawcy Usług dla Dorosłych.

1.4 Dostawcy Usług dla Dorosłych rozmawiają i zamieszczają ogłoszenia, dla użytkowników z całego świata, którzy wybierają na podstawie ich pokazów, obrazów, filmów płatnych online, offline.

1.5 Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki i zasady korzystania z usług serwisu DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA na rzecz Użytkowników, w tym Użytkowników Zarejestrowanych oraz Użytkowników Niezarejestrowanych. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki użytkowników, oraz prawa obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego i zarządzającego serwisem DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA..

1.6 Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, w której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług serwisu DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA. Za rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z serwisu DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA uważa się zaakceptowanie postanowień regulaminu i wyrażenie zgody na jego treść.

1.7 Korzystanie z serwisu  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA jest całkowicie dobrowolne i niczym nie przymuszone. Prawo do korzystania z serwisu  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

Klauzula 2

2 Funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania z serwisu  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA

2.1  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA jest stroną zbudowaną w najnowszej technologii Flash w celu usprawnienia oraz najwyższej jakości dostarczonych usług. Z tego względu zalecamy używanie najnowszej wersji Adobe Flash Player w wersji 23.0.0.185 lub nowszej.

5.1  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA zleca swoim użytkownikom włączenie ‘Ciasteczek” w swoich przeglądarkach aby zapewnić pełną oraz płynną funkcjonalność serwisu  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA..

2.1 Zespół pomocy monitoruje wszystkie ogłoszenia dostępne na stronie 24 godziny 7 dni w tygodniu aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo.

2.2 Ze względu na unikalne wzornictwo strony internetowej  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA nigdy nie było żadnego poważnego naruszenia bezpieczeństwa.

2.3  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA jest wolne od spamu oraz ograniczone do minimum nielubianych przez wszystkich reklam przez co korzystanie z serwisu jest jeszcze bardziej wygodne.

2.4 Spamowanie przez system  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA lub przeszkadzanie użytkownikom jest naruszeniem Zasad i Warunków strony.

2.5  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA robi wszystko co w jej mocy by ochronić użytkowników przez efektami spamu.

2.6 W przypadku wykrycia spamowania zostaną wszczęte wszystkie prawne działania dotyczące strat  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA..

2.7 Manipulowanie wiadomościami, takie jak zmienianie nagłówków wiadomości wysłanych do lub przez system komputerowy  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA w sposób, który wprowadza w błąd użytkowników  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA..

2.8 Wysyłanie, podszywanie się lub wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywych, nieprawdziwych informacji lub inne działania przeciwko interesom  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA..

2.9 Wysyłanie maili z serwerów stron trzecich bez zgody strony trzeciej.

2.10 Używanie lub próba użycia systemu  DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA do przekazywania nieautoryzowanych lub nieprawidłowych materiałów, włączając w to materiały promocyjne, linki i adresy stron do materiałów nieautoryzowanych, które możesz wgrać, wysłać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób uczynić dostępnymi.

2.11 Przeszkadzanie w normalnym toku rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w krótkich odstępach czasu, wielokrotnie używając tylko wielkich liter lub w inny sposób działanie które negatywnie wpływa na możliwość innych użytkowników angażowania się w wymianę pokazu lub rozmowy w czasie rzeczywistym.

2.12 Wgrywanie, wysyłanie, umieszczanie lub transmitowanie tej samej wiadomości, linka lub postu wiele razy.

Klauzula 3

3 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA – Deklaracje użytkowników.

5.2 Aby zostać użytkownikiem DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA konieczne jest ukończenie 18 roku życia, lub 21 w niektórych regionach, w rozumieniu i powiązaniu z lokalnymi regulacjami obowiązującymi użytkownika.

5.3 Rejestrując się na DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA i akceptując Umowę, użytkownik zgadza się na bezzwłoczne poniesienie wszystkich kosztów i nie działanie na szkodę  jej pracowników, dyrektorów, osób powiązanych, prawników, współposiadaczy praw, kierowników, członków, agentów i innych osób zatrudnionych, poprzez nie powodowanie żadnych strat, odpowiedzialności ani kosztów (włączając w to rozsądne opłaty prawne) poniesione przez strony trzecie, a powstałe w skutek lub w powiązaniu z ich zachowaniem, oświadczeniami lub akcjami, jak również jako efekt złamania któregokolwiek z praw lub zasad / obietnic zawartych tutaj, jak i w skutek bezprawnych działań w zakresie tej umowy.

5.4 W przypadku bezprawnego działania użytkownika lub złamania tej Umowy, Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa może zawiesić, bez uprzedzenia, konto użytkownika i/lub wszystkiego z nim powiązanego. Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa nie ponosi odpowiedzialności za żadne możliwe straty wynikłe z takiego zawieszenia w postaci zwrotów lub kompensacji wykupionego abonamentu na ogłoszenie lub reklamę.

5.5 Obecna umowa staje się efektywna od daty rejestracji użytkownika na Dziewczyny z Sąsiedztwa i akceptacji tej umowy, oraz obowiązuje do czasu zamknięcia konta przez którąkolwiek ze stron w pełnej zgodzie z zasadami i warunkami zawartymi w tej Umowie.

5.6 Jestem w pełni świadomy/a, że Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa dostarcza zawartość pokazów, ogłoszeń oraz widomości dla dorosłych swoim użytkownikom.

5.7 Jestem w pełni świadomy/a, że dostęp do zawartości dla dorosłych jest dostępna tylko dla widzów powyżej 18 rok życia lub powyżej 21 w niektórych regionach.

5.8 Wyraźnie deklaruję, że na dzień dzisiejszy osiągnąłem/am odpowiedni wiek do oglądania treści dla dorosłych w rozumieniu moich lokalnych regulacji.

5.9 Aktualnie przebywam w kraju, który prawidłowo i prawdziwie wskazałem/am w formularzu dostarczonym podczas rejestracji w Serwisie Dziewczyny z Sąsiedztwa i biorę pełną odpowiedzialność za natychmiastowe poinformowanie w ciągu 24 godzin o każdej zmianie kraju przez wysłanie maila na adres kontakt@dziewczynyzsasiedztwa.pl

5.10 Jestem w pełni świadomy, że cała zawartość i materiały dostarczane na Dziewczyny z Sąsiedztwa, włączając w to, bez ograniczania to, obrazy, grafiki, aplikacje i teksty są w pełni chronione przez odpowiednią legislację i podlegają ochronie prawnej. Dlatego też powinny być one tylko do mojego prywatnego użytku.

5.11 Zostałem ostrzeżony i zgadzam się, że Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi dochodzenie w sprawie fałszywych transakcji i innych sprawach podpadających pod prawną jurysdykcję, jak również ze wszystkimi organami sądowymi.

5.12 Potwierdzam również, że zostałem/am, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej i zgodnie z tym będę zachowywał się ze wszystkich sił zgodnie ze standardami moralnymi mojej lokalnej społeczności i odpowiednich praw.

5.13 Wierzę, że jako osoba dorosła mam niezbywalne prawo do oglądania i czytania każdej dostarczonej mi zawartości.

5.14 Jestem w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie fałszywe deklaracje dotyczące mojego zamieszkania jak i za nie poinformowanie działu administracji Dziewczyny z Sąsiedztwa o jego zmianie w nawiązaniu do wyżej wymienionych zasad.

5.15 Rozumiem, że Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa ani powiązane z nią strony nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności w żadnych prawnych wątkach wynikłych w rezultacie oszustwa lub fałszywego użycia strony i/lub materiałów dostępnych na niej.

5.16 Czytanie i/lub oglądanie zawartości strony w żaden sposób nie narusza norm prawnych mojego sąsiedztwa, wioski, miasta, województwa, hrabstwa, stanu, landu czy kraju.

5.17 Rozumiem również, że Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa ani żadna, powiązana z nią firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikłe z kontaktu z Dostarczycielami Usług dla Dorosłych.

5.18 Rozumiem i akceptuję, że pod żadnym pozorem ani Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa ani żadna z powiązanych z nią stron lub afiliowanych firm nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie pośrednie, przypadkowe, specjalne, trwałe lub tymczasowe szkody powstałe na skutek złamania zasad, naruszenia praw użytkownika, prostytucji, pedofilii, dziecięcej pornografii, nielegalnej przemocy, wykorzystywania lub przemytu kobiet i/lub dzieci.

5.19 Znam i zgadzam się, że wszystkie materiały nagrane lub każda oryginalna praca wykonana zgodnie z tą Umową i/lub kiedy używam(korzystam) włączając w to wszystkie wymienione, wraz z prawami autorskimi) należą i są wyłączną własnością Serwisu Dziewczyny z Sąsiedztwa.

5.20 Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa może używać, publikować, dystrybuować, edytować, skracać, wystawiać i w inny sposób ukazywać moje imię (prawdziwe lub fikcyjne), ulubione rzeczy, opisy, występy, głos, obrazy, chaty, video, audio, informacje biologiczne i identyfikację i oświadczenia we wszystkich sposobach, w całości i w częściach, we wszystkich mediach i sposobach nie znanych obecnie, na potrzeby użytku bez ograniczeń, włączając w to reklamy, marketing i publikacje.

5.21 Przekazuję wszystkie prawa i deklaruję bez jakichkolwiek wątpliwości, że Serwis Dziewczyny z Sąsiedztwa nie łamie moich praw, włączając bez limitu prawa moralne, prywatne, prawa do publikacji, własności i inne prawa, oraz prawa do wynagrodzenia za materiały i pomysły przedstawione tutaj.

5.22 Zrzekam się wszelkich przyszłych finansowych rekompensat za każde z praw przypisanych, przekazanych lub podarowanych Serwisowi Dziewczyny z Sąsiedztwa zgodnie z tą umową.

5.23 Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii użytkownika Serwisu Dziewczyny z Sąsiedztwa.

5.24 Deklaruję i potwierdzam, że nie działam w imieniu osoby prawnej, ale jako indywidualny klient i w żadnym wypadku żaden z moich zakupów usług zgodnie z tą umową nie może być uznany za część mojej pracy zawodowej.

5.25 Uznaję i dopuszczam, że zespół Dziewczyny z Sąsiedztwa ma prawo do przeglądania każdej zawartości pod kątem naruszenia zasad. Każda zakazana zawartość będzie natychmiast usuwana z Serwisu Dziewczyny z Sąsiedztwa. Ponadto jestem świadomy, że nie jest to obowiązkiem przeprowadzanie takiej inspekcji i nie będzie to traktowane jako odpowiedzialność, zarówno w pełni jak i w połączeniu, w przypadku mojego bezprawnego działania.

Klauzula 4

4. DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA – Obowiązki użytkowników

4.1 Zgadzam się nie kopiować, reprodukować, zgrywać, transmitować ani/lub czynić dostępnym publicznie żadnej z zawartości/materiałów DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA bez wcześniejszej pisemnej zgody APHRODITETV s.r.o

4.2 Nigdy nie udostępnię młodocianym zawartości strony i wezmę odpowiedzialność za każde udostępnienia lub dostępu nieletnich do strony, na przykład, w postaci umieszczenia strony na liście swoich ulubionych stron. Biorę pełną odpowiedzialność za przypadek, w którym nieletni wejdzie na DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA przez moje konto lub używając mojej karty kredytowej.

4.3 Nie przekażę danych osobowych, ani nie udostępnię lub nie będę wspierać usług eskort girl i/lub prostytucji.

4.4 Przyjmuję pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa mojego konta, jak również hasła.

4.5 Nie będę aranżować żadnych osobistych kontaktów z którymkolwiek Dostawcą Usług dla Dorosłych / użytkownikami gdyż jest to zakazane, oraz nie będę wymieniał mojego numeru telefonu z Dostawcami Usług dla Dorosłych / użytkownikami. W każdym wypadku potwierdzam, że rozumiem że Serwis DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA nie ponosi odpowiedzialności za złamanie tych Zasad i Warunków gdy będę starać się uzyskać osobisty kontakt z Dostawcą Usług dla Dorosłych / Użytkownikiem.

4.6 Zawartość wysłanych bądź przekazywanych treści oraz wybór nazwy użytkownika nie mogą być obraźliwe, jak również nie mogą sugerować pedofilii, adolescencji, bestialstwa oraz zoofilii czy też nawiązywać do poglądów religijnych.

4.7 Nie będę używać słów obscenicznych, gróźb ani kłótni ani naruszać praw odwiedzających, Dostarczycieli Usług dla Dorosłych, pracowników pomocy DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA ani zarządzających stroną, gdyż jest to zakazane.

4.8 Nie będę stosował uwag i nazw użytkowników, które są nie do zaakceptowania według standardów dobrego smaku, sugerował łamania prawa, wprowadzał innych celowo w błąd.

4.9 Poinformuję natychmiast dział administracyjny DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA o każdym przypadku nielegalnego zachowania się Dostarczyciela Usług dla Dorosłych, tak jak i każdego nielegalnego użycia znaków towarowych, marek i/lub rejestrowanej muzyki.

4.10 Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela serwisu DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA żądał odszkodowania w żadnej formie.

4.11 Oferowanie zapłaty w jakiejkolwiek formie poza serwisem DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.

Klauzula 5

5 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA – Usunięcie konta użytkownika.

5.1 Użytkownicy mają możliwość wypisania / usunięcia się z usług Serwisu Dziewczyny z Sąsiedztwa w dowolnym czasie.

5.2 Usunięcie subskrypcji może zostać dokonane przez odwiedziny 24/7 Centrum Pomocy Klienta serwisu Dziewczyny z Sąsiedztwa lub wysłanie maila na kontak@dziewczynyzsasiedztwa.pl

5.3 Usuwając konto status ‘’użytkownik aktywny’’ zmienia się na "usunięty" i wszystkie jego dane zostają zarchiwizowane.

5.4 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA rezerwuje prawo do zawieszenia lub usunięcia każdego konta w przypadku złamania jakiejkolwiek zasady tej Umowy lub w przypadku bezprawnego zachowania, oraz do powiadomienia odpowiednich służb, włączając w to złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Klauzula 6

6 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA - Usługi i gwarancje

6.1 Serwis DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA jest podzielona na specyficzne kategorie, w których są dostarczane darmowe i płatne usługi ogłoszeń dla Dorosłych, pracownicy serwisu DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA stara się dostarczać ciągle nowych usług by sprostać wymaganiom użytkowników.

6.2 Przed wybraniem usługi prosimy uważnie skonsultować lub sprawdzić zawartość, listę cen i rodzaje płatności (karty kredytowe, debetowe, płatności online, czeki online itd) ustalone dla danej usługi w twoim kraju. Informacje te są dostępne na stronie.

6.3 Publikacja innej treści na stronie nie oznacza, że serwis DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA wspiera autora lub bierze odpowiedzialność za taką treść.

6.4 Serwis DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA nie daje, w zakresie określonym prawem, odpowiedzialności za informacje, usługi lub produkty dostarczone podczas łączności z usługą. Użytkownicy korzystają z usługi na własne ryzyko.

6.5 Serwis DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA stara się przez cały czas dostarczać każdemu z użytkownikowi jak najlepszą zawartość i usługi. Jakkolwiek nie daje to gwarancji dopasowania w żadnym celu ani braku rezultatów w używaniu zawartości w rozumieniu ich poprawności, dokładności, czasowości czy odpowiedzialności.

6.6 Ani serwis DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkowanie lub dostarczanie usług lub zawartości nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody powstałe na skutek dostępu, używania lub interpretacji usług, produktów lub informacji dostarczonych przez lub poprzez DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA, zgodnie z zasadami opublikowanymi w przedstawionej Umowie.

KLAUZULA 7

7 DZIEWCZYNY Z SĄSIEDZTWA – Kontakt

7.1 Czat Wsparcia Online

7.2 Wysłanie maila na adres kontakt@dziewczynyzsasiedztwa.pl

7.3 Wysyłanie korespondencji na adres: APHRODITETV s.r.o. z zarejestrowaną siedzibą pod adresem Strojnicka 373, 735 62 Český Těšín-Mosty, Czechy.

Wybierz miejscowość

Znajdź nas na

Statystyki

  • Osób online: 1
  • Odwiedzin dziś: 153
  • Odwiedzin wczoraj: 101
  • Odwiedzin ogółem: 285427

  • Dodanych anonsów: 21
  • Dodanych komentarzy: 0
  • Dodanych ofert pracy: 7
  • Dodanych klubów: 11